Sign. - Medezeggenschap na overgang van onderneming


Deze bijdrage gaat in op de vraag welke eisen art. 6 van de overgang van onderneming-richtlijn (2001/23/EG) stelt aan het behoud van medezeggenschap na overgang van onderneming. Tevens bekijken de auteurs op welke wijze deze eisen zijn vertaald in de Nederlandse wetgeving en rechtspraak. De auteurs menen dat, als gevolg van een onvolledige implementatie van dit artikel in de Nederlandse wetgeving, het behoud van medezeggenschap bij overgang van onderneming in Nederland onvoldoende is gewaarborgd. Aan de hand van een aantal scenariorsquos, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de situatie waarin de over te dragen onderneming als eenheid blijft bestaan en de situatie waarin dat niet zo zal zijn, bespreken de auteurs de praktische problemen van deze gebrekkige implementatie en formuleren zij enkele oplossingen hiervoor. (Ondernemingsrecht 2009-9, no. 97, p. 405-411, R.M. Beltzer en I. Zaal)

R.M. Beltzer en I. Zaal

Verder lezen
Terug naar overzicht