Sign. - Medezeggenschap uitgehold bij voorstellen voor multi-opf


Bestaande kleine ondernemingspensioenfondsen hebben het moeilijk en willen graag samengaan in één ondernemingspensioenfonds. Door de huidige taakafbakening tussen verzekeraars en pensioenfondsen is dat nu nog onmogelijk. Zowel de minister van SZW en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) hebben een ldquomulti-OPFrdquo voorstel gelanceerd om aan de problemen van kleinere pensioenfondsen tegemoet te komen. De STAR heeft onlangs een advies uitgebracht over deze voorstellen. In dit artikel bespreken de auteurs bovengenoemde voorstellen en het advies van de STAR en concluderen zij dat een multi-OPF niet nodig en wenselijk is. In plaats daarvan presenteren zij een eigen voorstel dat naar hun mening meer rekening houdt met de belangen van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. De auteurs menen dat in de voorstellen van de minister van SZW en OPF de medezeggenschap en betrokkenheid bij de eigen pensioenregeling onvoldoende ingevuld en gewaarborgd is. (Pensioen Magazine 2009, 5, p. 20-25, W.M.A. Kalkman en J.J. Rijkels)

Verder lezen
Terug naar overzicht