Sign. - Meegeven verliezen aan dochtermaatschappij bij ontvoeging fiscale eenheid


Indien een dochtermaatschappij wordt ontvoegd uit een fiscale eenheid kunnen op gezamenlijk verzoek van moeder- en dochtermaatschappij de compensabele fiscale eenheidsverliezen welke toerekenbaar zijn aan de ontvoegde dochtermaatschappij worden 'meegegeven'. Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad d.d. 13 mei 2011, nr. 10/01382, beschrijven de auteurs de problematiek met betrekking tot (het moment van) de vaststelling van de mee te geven verliezen. Daarbij worden aan de hand van enkele voorbeelden verschillende methoden voor verliessplitsing uiteengezet. (WFR 2012, nr. 6941, 16 februari 2012, E.T. Klein Hesseling en S. Camaro)

Verder lezen
Terug naar overzicht