Sign. - Meer dan één accountant


De aandelen en certificaten in de onderscheiden fuserende vennootschappen behoren aan verschillende beleggers toe en hun belangen lopen niet noodzakelijkerwijs parallel. De omstandigheid dat bij onvoldoende steun van de stemgerechtigde aandeelhouders voor de aanwijzing van één accountant alsnog aanwijzing van twee onderscheiden accountants zal volgen, weegt niet op tegen de onafhankelijke, niet op een meerderheid gebaseerde, beoordeling van afzonderlijke accountants, te minder nu de drempel voor de vaststelling van onvoldoende steun hoog is. Een en ander betekent dat de belangen die art. 2:328 lid 3 BW beoogt te beschermen onverminderd in het geding zijn. Dat aanwijzing van onderscheiden accountants kosten meebrengt en tijd vergt, is inherent aan de wettelijke regeling. Het verzoek tot goedkeuring van de aanwijzing van één accountant wordt afgewezen. (Voorzitter Hof Amsterdam (OK) 6 maart 2012, ARO 2012/50, Renpart)

Verder lezen
Terug naar overzicht