Sign. - Meer of juist minder omgang?


De moeder heeft van rechtswege alleen het gezag over de minderjarige die door de vader is erkend. In geschil is de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken ten aanzien van de in 2008 geboren minderjarige. De moeder wil dat een ruimere omgangsregeling tussen de vader en de minderjarige wordt vastgesteld. De vader wil juist minder omgang. Het hof houdt het bij het oude.
Bij beschikking van 10 november 2011 stelde de rechtbank de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken als volgt vast: zodra de vader over eigen woonruimte beschikt, heeft hij eenmaal per drie weken op zaterdag (van 10.00 uur tot 20.00 uur) de minderjarige. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
De moeder verzoekt het hof te bepalen dat de vader één weekend per veertien dagen de minderjarige bij zich zal hebben. De vader verzoekt het hof het verzoek van de moeder af te wijzen en, gelet op zijn financiële en woonsituatie, de door de rechtbank vastgestelde omgangsregeling te wijzigen in die zin dat hij, zodra hij over eigen woonruimte beschikt, de minderjarige eenmaal per vier weken op zaterdag (van 10.00 uur tot 20.00 uur) bij zich zal hebben.
De moeder voert aan dat de zorg die de vader op zich dient te nemen, te beperkt is. Zij wenst dat de vader een daadwerkelijk aandeel in de zorg levert. Hierdoor wordt zij ook enigszins ontlast en kan zij een opleiding volgen en quality time besteden aan haar zoon uit een andere relatie. Dat de vader geen werk heeft en in financieel opzicht niet voor de minderjarige kan zorgen – zoals de…

Verder lezen
Terug naar overzicht