Sign. - Meldingsplichten voor beleggers na de wet Corporate Governance


Bij beursvennootschappen, beleggers en toezichthouders is de behoefte aan meer transparantie over de door beleggers ingenomen longen shortposities toegenomen, als gevolg waarvan de meldingsplichten aanmerkelijk zijn uitgebreid. De schrijver geeft een overzicht van de meldingsplichten voor beleggers. Hij gaat daarbij in op de Wftmeldingsplichten die golden voor beleggers tot 1 juli 2013. Daarna besteedt hij bijzondere aandacht aan de in de short sellingVerordening (236/2012/EU) vervatte verplichtingen tot het melden van netto shortposities en aan de met de Wet Corporate Governance verlaagde eerste meldingsdrempel van 3% en ingevoerde meldingsplicht voor bruto shortposities. Ook gaat hij in op een aantal overgangsrechtelijke kwesties met betrekking tot de Wet Corporate Goverance. De schrijver zet uiteen hoe de nieuwe regels op een aantal punten tekortschieten. Het gebrek aan transparantie wordt door de nieuwe meldingsplichten weliswaar verkleind, maar de 'transparantielacune' is nog niet volledig gedicht. Ook nu is nog onvoldoende zicht op mogelijk zeer significante bewegingen van het kapitaalbelang, het stemrecht en de bruto shortpositie tussen de verschillende drempelwaarden.
(TvOB 2013, nr. 4, p. 109, mr. S.A. Wissing)

Verder lezen
Terug naar overzicht