Sign. - Memorie van antwoord eerste Kamer flexibilisering bv-recht


De memorie van antwoord bij de Wet flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet is een omvangrijk stuk, waarin ook veel fiscale kwesties aan de orde komen. De schrijver bespreekt een aantal vragen van de leden van de vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer die in de memorie van antwoord worden beantwoord, onder andere wat betreft de leden 2 en 3 van het nieuwe art. 2:216 BW die gaan over de door het bestuur te verlenen goedkeuring bij een besluit van de algemene vergadering tot uitkering. (Ondernemingsrecht 2012, 38, prof. mr. P.J. Dortmond)

Verder lezen
Terug naar overzicht