Sign. - Memorie van Toelichting wegens wetsvoorstel 33 987 (beperkte gemeenschap)


Op 17 oktober 2016 verscheen in de Eerste Kamer de Memorie van Toelichting (Kamerstukken I, 33987, C) en op 31 oktober 2016 een brief van de minister van Veiligheid en Justitie over onder meer het TBS-regime en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Kamerstukken I, 33987, D). De Memorie van Toelichting geeft onder meer een nadere uitleg aan het verhaal door (privé)schuldeisers in geval van art. 1:96 lid 3 BW (ontwerp).

Estate Tip Review, 2016-36

Verder lezen
Terug naar overzicht