Sign. - Met de kennis van nu… (I)


Uit het belangrijke arrest van het HvJ EU van 13 november 2012 (nr. C-35/11 (fII-2)) blijkt dat de vrijheid van kapitaal ook van toepassing kan zijn op zogenaamde generieke bepalingen. Generieke bepalingen zien zowel op situaties van een beslissende invloed als op kleine deelnemingsbelangen. In dit eerste deel gaan de auteurs in op de moeizame weg die het HvJ heeft bewandeld op zoek naar de afbakening van de vrijheden bij derde landen en beschrijven zij de gedachtegang in fII-2. De Hoge Raad blijkt achteraf bezien een onjuiste maatstaf te hebben aangelegd door steeds een situatie exclusief onder de vrijheid van vestiging of de kapitaalsvrijheid te brengen.
(WFR 2013/6986, E. Nijkeuter en M.F. de Wilde)

Verder lezen
Terug naar overzicht