Sign. - Met de kennis van nu… (II)


In het tweede deel van hun beschouwing gaan de auteurs in op de rechtsmiddelen die een belastingplichtige openstaan naar aanleiding van fII-2. Nationale procesautonomie voor de lidstaten houdt in dat lidstaten autonoom zijn in de inrichting van hun formele recht. Doorbreking van de formele rechtskracht van uitspraken is uitzondering. De auteurs vragen zich af of het jarenlang niet stellen van prejudiciële vragen door de Hoge Raad een "kennelijke schending" van het unierecht vormt, een van de voorwaarden om schadevergoeding van de Nederlandse staat te kunnen eisen. De belastingplichtige die alle rechtsmiddelen heeft uitgeput, kan o.g.v. Europees recht onder omstandigheden vragen om een terugbetaling van zijn ten onrechte geheven belasting. Dit leidt tot het verder doorlopen van het toetsingsschema van het HvJ, waarbij een rechtvaardigingsgrond of een standstill-bepaling alsnog in de weg kan staan aan het gelijk van de belastingplichtige. De auteurs bespreken vervolgens de gevolgen bij outbound investeringen (de aftrekbeperking deelnemingskosten, de forfaitaire rendementsregeling in het aanmerkelijk belang regime en de emigratieheffing bij een aanmerkelijk belang) en inbound investeringen.
(WFR 2013/6987, E. Nijkeuter en M.F. de Wilde)

Verder lezen
Terug naar overzicht