Sign. - Methoden voor aftrek van uitgaven wegens aanschaf, verbetering en onderhoud van bedrijfsmiddelen


 

Dit artikel gaat in op uitgaven voor aanschaf, onderhoud en verbetering van bedrijfsmiddelen. ten eerste bespreken de auteurs het criterium "bedrijfsmiddel". Vervolgens gaan zij in op uitgaven voor onderhoud (direct ten laste van de winst te brengen uitgaven) en uitgaven voor verbetering (te activeren uitgaven). De auteurs gaan hier specifiek in op het onderscheid tussen kosten gemaakt voor onderhoud en kosten gemaakt ter verbetering. In een volgend onderdeel gaan de auteurs in op het verband tussen onderhoud en verbetering enerzijds, en afschrijvingen anderzijds. Daarna behandelen zij een aantal verschillende afschrijvingsmethoden.

 

(WFR 2013/7020, C. Bruijsten en J. Doornebal)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht