Naar de inhoud

Sign. - Minister van VWS informeert de Tweede Kamer over transparantie van ziekenhuistarieven

Op 10 december 2015 heeft minister Schippers van VWS tijdens het Algemeen Overleg ‘Kwaliteit Loont’ gesproken met de Tweede Kamer over de transparantie van ziekenhuistarieven. Met de brief van 3 november 2016 komt de minister haar toezegging tijdens dit overleg na om de Tweede Kamer nader te informeren over de mogelijkheden om de transparantie van ziekenhuistarieven te vergroten. Op 27 oktober 2015 schreef de minister al een brief aan de Tweede Kamer over dit thema. Hierin lichtte zij toe dat er op grond van de Wet marktordening gezondheidzorg (Wmg) diverse eisen gelden inzake de informatievoorziening aan patiënten en verzekerden. De NZa ziet toe op de naleving van deze eisen en heeft op dit vlak verschillende nadere voorschriften voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgesteld. Indien anderen dit niet in voldoende mate doen, is de NZa daarnaast ook zelf bevoegd om informatie openbaar te maken ten behoeve van de inzichtelijkheid van de markt. De toezichthouder is hierbij echter gebonden aan de wettelijke kaders van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De minister geeft aan sterk te hechten aan transparantie van zowel de kwaliteit als de prijs van ziekenhuiszorg. Dit is volgens haar van belang voor patiënten om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) te kiezen voor een zorgaanbieder die past bij hun behoeften en wensen. Haar transparantiebeleid is er dan ook op gericht dat patiënten en verzekerden effectief inzicht hebben in alle informatie die van belang is bij het kiezen van een behandeling. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van vergrote prijstransparantie, heeft de minister op 11 oktober 2016 een expertbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezige experts vanuit wetenschappelijk perspectief naar de mogelijkheid, de meerwaarde…