Sign. - Misbruik van art. 58 lid 1 Fw; een redelijke termijn aan de separatist?


Art. 58 lid 1 Fw maakt het voor een curator mogelijk een talmende separatist tot actie te dwingen, op straffe van het verlies van diens recht van parate executie. De straf zit dan in het moeten meedoen in de omslag van de algemene faillissementskosten, waar dit voor de separatist normaliter niet hoeft. Dit is een zware sanctie en nu de afgelopen twee jaar een duidelijke stijging van de toepassing van art. 58 lid 1 Fw te constateren is, doet dit bij de schrijvers sterk de vraag rijzen of curatoren dit instrument al dan niet bewust misbruiken.
(TvI 2012, 12, mr. C.E. Goosmann en mr. R.A. Couperus)

Verder lezen
Terug naar overzicht