Sign. - Misbruik van identiteitsverschil


GCa Special Events BV is veroordeeld tot betaling aan Engin van € 90.000. In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank de vordering van Engin, ingesteld tegen GCa Events BV, tot betaling van dit bedrag toegewezen, nu kronenburg misbruik zou hebben gemaakt van het identiteitsverschil tussen GCa Events en GCa Special Events. kronenburg heeft op 19 februari 2010 de aandelen in de aandeelhouder van GCa Special Events voor € 1 verkocht aan Ünal en De Bovenkamer. Op 29 april 2010 heeft GCa Special Events haar activiteiten en goodwill verkocht aan GCa Events voor een koopprijs van nihil. kronenburg is enig bestuurder van GCa Holding BV, de enig aandeelhouder en bestuurder van GCa Events. Door de verkoop op 29 april 2010 kwam het schoonmaakbedrijf weer in de macht van kronenburg, middellijk bestuurder van GCa Events. Gezien de korte tijd tussen 19 februari 2010, de datum waarop Ünal en De Bovenkamer BV de aandelen van GCa Special Events BV verkregen, en 29 april 2010 had het, mede gezien de koopprijs van die aandelen (€ 1) en de koopprijs van de onderneming (nihil), op de weg van GCa Events gelegen om het vermoeden te ontzenuwen dat dit van meet af aan de bedoeling is geweest. Het hof gaat van de juistheid van dit vermoeden uit. GCa Events bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat er, ondanks de tussenkomst van Ünal, sprake is van een situatie dat één en dezelfde persoon zeggenschap heeft over twee rechtspersonen en gebruik maakt van het identiteitsverschil tussen die twee rechtspersonen. In dit verband wijst GCa Events erop dat kronenburg noch GCa Events de middelen had om Ünal te dwingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht