Sign. - Moet een cessie- of pandakte toch meer objectief worden uitgelegd?


Een cessie- of pandakte moet aan de hand van de Haviltex-maatstaf worden uitgelegd. Daarbij is ruimte voor zowel een subjectieve als een objectieve uitleg. Aan de hand van het arrest Via.Claim/Fortis Bank en Euronext (HR 8 juli 2011, «JOR» 2011/263) behandelt de schrijver de vraag hoe een cessie- of pand akte wat betreft de vorderingen die deze omvat, moet worden uitgelegd, waarbij hij zich afvraagt of de akte (meer) objectief of (meer) subjectief moet worden uitgelegd. (TvI 2012, 2, mr. dr. ing. A.J. Verdaas)

Verder lezen
Terug naar overzicht