Sign. - Moeten ex-samenwoners de door de man behaalde gokwinst delen?


De vrouw stelt in hoger beroep dat het onredelijk is dat de kantonrechter heeft overwogen dat zij geen aanspraak kan maken op de door de man gemaakte gokwinst na het uiteengaan van partijen. Zij stelt dat de man tijdens de samenleving veel gokte en dat zij hem vergeefs heeft getracht te dwingen daarmee te stoppen omdat de uitgaven voor het gokken uit de gezamenlijke inkomsten kwamen, waardoor de financiële ruimte van het gezin onnodig krap was. Onder die omstandigheden acht zij het redelijk dat de winst die de man vlak na kerstmis 2009 maakte ook aan haar voor de helft toekomt. De man stelt dat hij maar één hobby had, namelijk gokken. Hij ontkent dat het gezin last heeft gehad van zijn hobby.
Het hof stelt vast dat de man de gokwinst heeft behaald na het feitelijk uiteengaan. Hetgeen de vrouw aanvoert in haar grief kan niet leiden tot de conclusie dat de gokwinst onderdeel uitmaakt van het gemeenschappelijke gezinsbudget c.q. de gemeenschappelijke huishouding. Ook op grond van de redelijkheid en billijkheid is er geen aanleiding voor toewijzing van de vordering van de vrouw, nog daargelaten dat een dergelijke vordering niet rechtens afdwingbaar is.

(Gerechtshof Amsterdam 8 mei 2012, LJN CA2992)

Verder lezen
Terug naar overzicht