Sign. - Na consultatie en advies Raad van State, nu het Wetsontwerp Versterking bestuur pensioenfondsen


Eind februari van dit jaar is het Wetsontwerp Versterking bestuur pensioenfondsen ingediend. Anders dan het voorontwerp voorziet het wetsontwerp in slechts twee bestuursmodellen voor pensioenfondsen. Dit zijn het paritaire model, met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden in het bestuur en het onafhankelijke bestuur, dat bestaat uit bestuurders die niet directe vertegenwoordigers van belanghebbenden zijn. De schrijver bespreekt de hoofdlijnen van het ontwerp, waarbij hij met name de wijzigingen met betrekking tot de bestuursmodellen ten opzichte van het voorontwerp belicht. Het is volgens de schrijver te betreuren dat het zogenaamde gemengde model in het wetsontwerp is komen te vervallen. (WPNR 2012/6931, prof. mr. A.F. Verdam)

Verder lezen
Terug naar overzicht