Sign. - Naar een europees jaarrekeningenrecht


Sinds 2005 moeten beursvennootschappen die afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie de IFRS toepassen in hun geconsolideerde jaarrekeningen. Deze jaarrekeningvoorschriften maken deel uit van de Europese rechtsorde en zijn direct verbindend. In een verkorte versie van zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Jaarrekeningenrecht aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 13 januari 2012, besteedt de schrijver aandacht aan wat hij een sprong in het diepe noemt. Hij betoogt dat nog stappen moeten worden gezet voor de Europese IFRS daadwerkelijk als Europees jaarrekeningenrecht kunnen worden beschouwd. Hij draagt bouwstenen voor oplossingen voor. (Ondernemingsrecht 2012, 28, prof. mr. J.B.S. Hijink)

Verder lezen
Terug naar overzicht