Sign. - Naar een versterkt marktmisbruikregime


Op 20 oktober 2011 heeft de Europese Commissie voorstellen bekendgemaakt die erop gericht zijn het bestaande Europese marktmisbruikregime te versterken en aan te vullen. met de voorstellen wordt zowel de werkingssfeer van de bestaande regels uitgebreid als ingespeeld op nieuwe technologieën als high frequency trading. De schrijver bespreekt enkele in het oog springende punten die van belang zijn voor de Nederlandse praktijk.
(Ondernemingsrecht 2012, 70, mr. J. Italianer)

Verder lezen
Terug naar overzicht