Sign. - Nadere aanvullende informatie


De melding betalingsonmacht voor juli 2009 is terecht als tijdig aangemerkt. Naar aanleiding van de melding heeft de Ontvanger bij brief van 2 september 2009 verzocht om vóór 24 september 2009 schriftelijk een aantal vragen te beantwoorden, waarbij is gewezen op de gevolgen als belanghebbende niet tijdig zou reageren. Op deze vragen is door de Ontvanger geen reactie ontvangen, ook niet na het sturen van een rappelbrief. Nu belanghebbende niet (tijdig) heeft voldaan aan het verzoek van de Ontvanger om aanvullende informatie te overleggen, heeft de Ontvanger de melding voor juli 2009 terecht als niet rechtsgeldig aangemerkt. Belanghebbende heeft hiertegen ingebracht dat er wel een reactie naar de Ontvanger is verzonden, maar tegenover de betwisting door de Ontvanger, heeft hij hiermee niet aannemelijk gemaakt dat hij aan het verzoek van de Ontvanger tot beantwoording van een aantal vragen heeft voldaan. (Rb. Breda 19 januari 2012, LJN BV2873, «JOR» 2012/99, m.nt. mr. dr. A.J. Tekstra)

Verder lezen
Terug naar overzicht