Sign. - Nakoming afspraken met OR over te nemen bedrijf I


Novio bezit een vervoersconcessie voor de regio KAN-Zuid. Connexxion bezit de concessie voor de regio KAN-Noord. In 2006 adviseerde de OR van Novio negatief over het voornemen van de gemeente Nijmegen om haar aandelen Novio aan Connexxion te verkopen. Met Connexxion is toen afgesproken dat Novio niet zal worden ontmanteld maar, als 100% dochter van Connexxion, zal worden omgebouwd tot een nieuw KAN-bedrijf (Nieuw Novio), dat voor de hele KAN-regio gaat werken. De OR van Novio ziet daarop af van beroep tegen het besluit tot aandelenoverdracht. In mei 2009 vraagt Connexxion aan haar (C)OR advies over een voorgenomen reorganisatie, waarbij de huidige Novio-organisatie in de tweede helft van 2009 zal worden geïntegreerd in een divisie van Connexxion. De OR van Novio acht dit in strijd met de in 2006 gemaakte afspraken en vordert in kort geding veroordeling van Connexxion tot opschorting van de besluitvorming over de reorganisatie totdat de adviesprocedure over het KAN-bedrijf is afgerond. Bij tussenvonnis oordeelt de Voorzieningenrechter Amsterdam dat Connexxion de afspraken die zij met de OR van Novio heeft gemaakt over de oprichting van het KAN-bedrijf moet nakomen en de besluitvorming over de reorganisatie van haar onderneming moet opschorten totdat de adviesprocedure over het KAN-bedrijf is afgerond, voor zover dat het oprichten van het KAN-bedrijf onmogelijk zou maken. De voorzieningenrechter stelt Connexxion in de gelegenheid om aan te geven welke delen van haar besluitvorming en adviesaanvraag aan haar eigen OR(rsquoen) geen invloed hebben op het KAN-bedrijf. (Vzngr. Rb. Amsterdam 2 juli 2009, «JAR» 2009/…

Verder lezen
Terug naar overzicht