Sign. - Nationale Ombudsman beoordeelt handelswijze LBIO


M is gescheiden van V en betaalt alimentatie voor zijn kinderen. Met zijn 18-jarige dochter komt M overeen dat hij haar geen alimentatie verschuldigd is zolang zij bij haar tante en oom woont. V verzoekt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om de kinderalimentatie over die periode te gaan innen. M ontvangt bericht van het LBIO dat hij een achterstand heeft in de betaling van alimentatie aan zijn dochter. Ondanks de reactie van M dat hij is vrijgesteld van betaling, int het LBIO een groot bedrag via loonbeslag en betaalt dit door aan de dochter. Later erkent het LBIO een fout te hebben gemaakt. M klaagt er bij de Nationale Ombudsman over dat het LBIO het bedrag niet aan hem heeft terugbetaald, maar hem slechts heeft laten weten dat hij het bedrag zelf bij zijn dochter dient terug te vorderen.
De Nationale Ombudsman oordeelt als volgt. Ondanks dat het LBIO binnen het juridisch kader geen mogelijkheden zag om de fout jegens M recht te zetten, mocht – op grond van het vereiste van een coulante opstelling – van het LBIO worden verwacht dat zij zich afvroeg welke mogelijkheden er buiten het juridisch kader bestonden en hoe zij kon bijdragen aan een oplossing.
De Nationale Ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat het LBIO uiteindelijk met M in gesprek is gegaan en alsnog het totale ten onrechte geïnde bedrag aan hem heeft vergoed.

(Nationale Ombudsman 14 mei 2012, rapport 2012/082)

Verder lezen
Terug naar overzicht