Sign. - New IMF Initiative Revives Old Intercreditor Issues


 

In 2001 heeft het IMF gepoogd de verschillende conflicterende belangen met betrekking tot staatsschulden met elkaar in balans te brengen door middel van een verdragsrechtelijk raamwerk aan de hand waarvan staatsschulden zouden kunnen worden geherstructureerd – het Sovereign Debt Restructuring Mechanism (SDRM). Door gebrek aan steun van de IMF lidstaten is het initiatief op niets uitgelopen. Recentelijk heeft het IMF haar aandacht opnieuw gericht op de herstructurering van staatsschulden, mede naar aanleiding van de lessen die geleerd zijn uit de herstructurering van de griekse staatsschuld in maart 2012 en de kwestie NML Capital v. Argentina, waarin een rechtbank in New York in oktober 2012 een bevel had uitgevaardigd dat ertoe strekte Argentinië te verhinderen afbetalingen te verrichten op haar geherstructureerde staatsschuld, tenzij zij het oorspronkelijke bedrag en de daarop vervallen rente volledig zou betalen. De schrijver analyseert hoe het IMF thans de verhoudingen tussen schuldeisers met betrekking tot staatsschulden adresseert.

 

(TvI 2013, 31, Yanying Li)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht