Sign. - Niet alle gedaagden verschenen: Verstekvonnis of vonnis op tegenspraak?


(Hoge Raad 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1274 (publicatiedatum 7 juli 2017))

Het gaat in deze - rolgevoegde - zaken, waarin het hof prejudiciële vragen aan de Hoge Raad heeft gesteld, in de kern om de kwalificatie van het vonnis dat wordt gewezen in een geding waarin drie partijen zijn gedagvaard, twee gedaagde partijen niet zijn verschenen en de zaak ten aanzien van de enige verschenen gedaagde partij na de comparitie van partijen is doorgehaald. Is dit een verstekvonnis of een vonnis op tegenspraak als bedoeld in art. 140 lid 3 Rv? De Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen.

Feiten en procesverloop

B heeft in deze procedure D, A en C gedagvaard voor de rechtbank en daarbij gevorderd hen hoofdelijk te veroordelen tot betaling van € 161.350,--. Alleen D is in het geding verschenen. De vordering tegen hem is ter comparitie van partijen ingetrokken; na de comparitie is de procedure jegens D doorgehaald. A en C zijn niet verschenen. De rechtbank heeft hen bij verstek hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan B van € 161.350,--.

A en C hebben een verzetdagvaarding aan B uitgebracht, waarin zij ontheffing van de veroordeling tot betaling aan B en afwijzing van de vorderingen van B hebben gevorderd.

Na enkele tussenvonnissen en getuigenverhoren heeft de rechtbank bij eindvonnis het verstekvonnis van 16 februari 2011 vernietigd, de vorderingen tegen C afgewezen, A veroordeeld om aan B een bedrag van € 61.450,-- met rente te betalen en het meer of anders gevorderde afgewezen.

A heeft B in hoger beroep gedagvaard. Hij heeft vernietiging gevorderd van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht