Sign. - Nieuw besluit over onder andere waardering voorraden en verliesverdamping


De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd. Het besluit gaat onder andere in op de waardering van voorraden. Verder benoemt het besluit de (volgens de fiscus) al dan niet toegestane stelselwijzigingen en overige rechtshandelingen met het oog op de voorkoming van zogenoemde verliesverdamping. Tot slot bevat het besluit een goedkeuring voor belastingplichtigen die in het verleden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot (versnelde) willekeurige afschrijving en die nu worden geconfronteerd met de nadelige effecten van (dreigende) verliesverdamping. (Besluit 16 februari 2012, BLKB 2012/8M, Stcrt. 2012, 3804)

Verder lezen
Terug naar overzicht