Sign. - Nieuwe verdelingsovereenkomst na echtscheidingsbeschikking


M en V zijn ex-echtgenoten. Hun huwelijk is in 2008 door echtscheiding ontbonden. Bij beschikking van 21 januari 2009 is de rechtbank overgegaan tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, waarbij werd bepaald dat de voormalige echtelijke woning diende te worden verkocht en dat de netto-opbrengst tussen partijen bij helfte diende te worden verdeeld. Na het wijzen van de echtscheidingsbeschikking treden M en V met elkaar in onderhandeling over toedeling van de woning aan M. Op 17 december 2009 schrijft de advocaat van V aan de advocaat van M: 'Alhoewel cliënte niet ontslagen kan worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid terzake van de hypothecaire schulden, accepteert zij toch het aanbod van uw cliënt tot betaling van een bedrag van € 60.000 ter algehele verdeling en tegen algehele kwijting, mits uw cliënt haar vrijwaart. Wilt u het bedrag door middel van een spoedoverboeking over laten maken op de derdenrekening van mijn kantoor.' Op 22 december 2009 is gemeld bedrag ad € 60.000 op de derdenrekening van de advocaat van V bijgeschreven. V weigert vervolgens haar helft van de woning aan M te leveren.
Kern van het geschil is de vraag of, na het wijzen van de echtscheidingsbeschikking, een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, op grond waarvan V is gehouden tot levering aan M van haar deel van de woning.
Uit de inhoud van de brief van 17 december 2009 en het feit dat V € 60.000 heeft ontvangen en gehouden, leidt de rechtbank af dat V, zij het onder het stellen van de voorwaarde van vrijwaring, het aanbod van M tot levering van de woning aan hem tegen…

Verder lezen
Terug naar overzicht