Sign. - Nog meer duidelijkheid over afwikkeling aandelenlease


De schrijver staat stil bij het arrest van de Hoge Raad van 29 april 2011 («JOR» 2011/190 (Van der Heijden/Dexia)). In dit arrest gaat de Hoge Raad in op de toets die moet worden aangelegd om te bezien of het aangaan van een aandelenleaseovereenkomst een onaanvaardbare financiële last oplevert. (Bb 2011, nr. 15 mr. A.A. Ettema)

Verder lezen
Terug naar overzicht