Naar de inhoud

Sign. - Nog steeds geen definitief einde aan de legbatterij

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over legbatterijeieren die ondanks verbod nog steeds in Nederland verkocht worden1

Einde legbatterij?
In het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde van mei jl. werd een onderzoek getoond naar het verbod op de legbatterijen in Europa. In Zuid-Europa blijken nog op ruime schaal eieren in legbatterijen te worden geproduceerd, en er vindt ook nog een forse afname van deze eieren (door de industrie) plaats. Ook Kamerlid Van Gerven (SP) heeft het programma gezien en de staatssecretaris gevraagd of het waar is dat er nog 47 miljoen kippen (zo'n 14% van het totale aantal legkippen in de EU) in legbatterijen zitten en dat 70 à 80% van de Italiaanse eieren nog afkomstig is uit legbatterijen? Een andere vraag was of de motie-Van Gerven2 over een importverbod op legbatterijeieren wel uitgevoerd is. Wat zijn de juridische mogelijkheden tot het instellen van een verkoopverbod in Nederland voor legbatterijeieren, ook die in verwerkte producten?

De antwoorden
De staatssecretaris geeft aan dat lidstaten, krachtens Richtlijn 1999/74/EG3, ervoor moeten zorgen dat het houden van kippen in legbatterijen vanaf 1 januari 2012 verboden is. Al eerder heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer gemeld4 dat het een aantal bedrijven in 13 EU-lidstaten niet is gelukt om tijdig om te schakelen naar verrijkte kooien of andere toegestane huisvestingssystemen. Volgens door de lidstaten aangeleverde gegevens zitten er momenteel nog ca. 45 miljoen legkippen in legbatterijen. Dit is inderdaad een kleine 14% van het totale…