Sign. - Non-actiefstelling in strijd met goed werkgeverschap


In deze zaak was werknemer vanaf 1992 in dienst bij werkgever als teamleider. Op 24 augustus 2009 laat werkgever weten te streven naar een einde van het dienstverband en de werknemer lsquovrij te stellen van werkrsquo. Tevens wordt hem de toegang tot de e-mailsystemen ontzegt. Nadat werknemer kenbaar had gemaakt dat hij zich beschikbaar hield voor werk en tevens gesommeerd had hem zijn werk te laten hervatten, vordert hij wedertewerkstelling. De kantonrechter overweegt dat een werkgever een werknemer alleen op non-actief kan stellen indien van hem in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat hij de werknemer op het werk toelaat. Werkgever dient aldus een zwaarwegend belang daarbij te hebben. De kantonrechter is van oordeel dat niet gebleken is dat werkgever een zwaarwegend belang heeft om werknemer van de vloer te weren. In de eerste plaats heeft werkgever niet onderbouwd dat sprake is van een zorgwekkende situatie op grond waarvan werknemer op non-actief gesteld dient te worden. Werkgever heeft evenmin onderbouwd dat en op grond waarvan zij het vertrouwen mist waardoor werknemer haar taak niet naar behoren zou kunnen uitvoeren. Gelet op het voorgaande en in aanmerking nemende dat werknemer reeds zeventien jaar werkzaam is bij werkgever, is de kantonrechter van oordeel dat werkgever door werknemer op non-actief te stellen niet als goed werkgever heeft gehandeld. De vordering tot wedertewerkstelling wordt dan ook toegewezen. (Ktr. Utrecht 17 september 2009, LJN BJ8011)

(Ktr. Utrecht 17 september 2009, LJN BJ8011)

Verder lezen
Terug naar overzicht