Sign. - Noodzaakfinanciering


Valerio ferrari houdt samen met zijn echtgenote 50% van de aandelen in aparts SRl. aparts en Stefano ferrari houden ieder 50% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Rhodes Holding Netherlands BV. Tussen de aandeelhouders van Rhodes bestaat een patstelling, als gevolg waarvan besluitvorming over noodzakelijke reorganisaties binnen de Bioseutica-groep (waarvan Rhodes houdstermaatschappij is) niet behoorlijk kan plaatsvinden. Rhodes is niet in staat vorderingen tijdig te voldoen in verband waarmee een acute dreiging bestaat dat Rhodes surseance dient aan te vragen of zelfs failliet zal worden verklaard. Voormelde patstelling en de overige vermelde omstandigheden leveren naar het – voorlopig – oordeel van de Ondernemingskamer gegronde redenen op om te twijfelen aan een juist beleid van Rhodes. Voorts is het voortbestaan van de door Rhodes gedreven onderneming in direct gevaar en vereist het belang van de vennootschap dringend dat maatregelen worden genomen om dat gevaar te keren. Stefano ferrari heeft op zichzelf niet tegengesproken dat het Enarké-voorstel een reëel uitzicht biedt op het keren van dat gevaar, zodat de Ondernemingskamer daarvan uitgaat. Het voorstel kan, na de aanvaarding door het bestuur, echter niet zonder de medewerking van beide aandeelhouders worden uitgevoerd. Stefano ferrari is niet bereid gebleken de van hem voor aanvaarding van het Enarké-voorstel vereiste medewerking binnen de door Enarké gestelde termijn te verlenen. Een voldoende zeker en adequaat alternatief is niet voorhanden. aldus zijn er zwaarwegende redenen om de navolgende voorziening te treffen. Bij wijze van onmiddellijke voorziening zal het bestuur van Rhodes ter voldoening aan de voorwaarden van het Enarké-voorstel bevoegd zijn tot uitgifte a pari van maximaal 150.000 aandelen in het kapitaal…

Verder lezen
Terug naar overzicht