Sign. - Notariële verklaring in kader van een uitkoopprocedure


Het betreft hier een uitspraak van de OK inzake een uitkoopprocedure.

De rechter constateert dat aan het kapitaals- en stemrechtvereiste is voldaan alsook dat uitkoper de uitkoopdrempel heeft gehaald, waardoor de vordering tot uitkoop in beginsel kan worden toegewezen.

Belangwekkend is dat de toewijzing geschiedt op grond van een verklaring van een notaris die hierin zonder (algemeen) voorbehoud refereert aan een door hem verricht onderzoek aangaande kapitaalsvereiste (en voor zover van toepassing het stemrechtvereiste) van art. 2:92a/201a/359c lid 1 BW…

Verder lezen
Terug naar overzicht