Sign. - Notes Lehman Brothers


Beleggers spreken, via een stichting aan wie zij hun vorderingen hebben gecedeerd, na het faillissement van Lehman Brothers Wijs & Van oostveen aan, die onder andere brochures over beleggingen bij Lehman Brothers heeft opgesteld. Wat betreft de stelling van de stichting dat Wijs & Van oostveen in strijd met het prospectusplicht heeft gehandeld overweegt de rechtbank dat deze prospectusplicht (art. 5:2 Wft) rust op degene die de effecten aanbiedt. Het uitgeven van de brochures door Wijs & Van oostveen is op zichzelf niet voldoende om te kunnen oordelen dat zij als aanbieder van de notes heeft te gelden. In de brochures staat immers vermeld dat de notes worden uitgegeven door Lehman Brothers Treasury Co BV (LBTC). Dit leidt tot de slotsom dat Wijs & Van oostveen niet heeft te gelden als de aanbieder van de notes in de zin van de Wft, zodat eventuele schendingen van de prospectusplicht niet aan haar kunnen worden tegengeworpen. Met betrekking tot de stelling dat Wijs & Van oostveen heeft gehandeld in strijd met de regelgeving inzake informatieverstrekking is de rechtbank van oordeel dat de brochures en de termsheets met betrekking tot de aan de notes verbonden risico's correct, duidelijk en niet misleidend zijn. ook staat in de brochures en de term sheet dat de notes worden uitgegeven door LBTC. Dit is voldoende om te begrijpen dat LBTC de partij is die tenminste 90% van de inleg zal moeten terugbetalen en dat de beleggers dus het risico lopen dat deze debiteur daartoe niet in staat zal zijn. Wijs & Van oostveen behoefde in de brochures of de term sheets geen meer gedetailleerde uiteenzetting te geven van de aard…

Verder lezen
Terug naar overzicht