Naar de inhoud

Sign. - NZa toont zich tevreden over zorgverzekeraars

De NZa houdt toezicht op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door zorgverzekeraars. Begin september 2017 is een rapport gepubliceerd over de resultaten van verschillende onderzoeken die de NZa over de periode 2016 en de eerste helft van 2017 hiernaar heeft uitgevoerd. Het rapport bevat daarmee geen nieuwe informatie, maar wel een goed overzicht. De NZa velt bovendien een algemeen oordeel. Dat oordeel luidt dat er veel goed gaat, of steeds beter.

De verplichting voor zorgverzekeraars om iedere verzekeringsplichtige te accepteren, wordt goed nageleefd. Daarnaast controleren zorgverzekeraars bij hen ingediende nota’s beter. Ook de financiële verantwoording voor de risicoverevening is bij alle zorgverzekeraars goed op orde. Verbeterpunten stelt de NZa ook vast. Die zien met name op informatievoorziening aan verzekerden.

De NZa verwacht dat zorgverzekeraars altijd de juiste en volledige informatie aan verzekerden verstrekken. De NZa heeft bijvoorbeeld in het overstapseizoen voor 2017 mystery calls gepleegd met vragen over vergoedingen en aanspraken. Ook heeft de NZa websites van verzekeraars bekeken of de juiste informatie en transparantie over de verschillende polissen wordt geboden. Uit deze onderzoeken trekt de NZa de conclusie dat de informatievoorziening niet altijd volledig is. Ook is informatie op de website van zorgverzekeraars niet altijd goed terug te vinden.

Een ander verbeterpunt betreft de uitvoering van de zorgplicht. Voor complexe zorgvragen en wachtlijsten adviseert de NZa een pro-actievere rol van zorgverzekeraars. De NZa zal de geconstateerde verbeterpunten in 2017 opvolgen. Ook in 2017 zal de NZa dus onderzoeken uitvoeren naar de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door zorgverzekeraars.