Sign. - Objectvrijstelling voor vaste inrichtingen: Much Ado About Nothing?


De auteurs bespreken in dit artikel de vanaf 1 januari 2012 geldende objectvrijstelling voor buitenlandse vaste inrichtingen. Zij behandelen naast de werking en systematiek van de objectvrijstelling onder andere de winsttoerekening, valutakoersresultaten, het overbrengen van vermogensbestanddelen, het verschil tussen verdragsstaten en niet-verdragsstaten en enkele EU-rechtelijke aspecten. (WFR 2012/654, F.P.G. Pötgens en J.W. Bellingwout)

Verder lezen
Terug naar overzicht