Naar de inhoud

Sign. - Is omgevingsvergunning vereist voor plaatsen van schutting op erfafscheiding percelen?

Auteur annoteert de uitspraak van ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195, waarin twee buren met elkaar een juridische strijd aangaan over een schutting op de grens van hun percelen.

Aan de orde komt de vraag of (1) voor het plaatsen van een schutting een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is vereist en als dat zo is, mocht (2) het College van B en W dan van handhavend optreden afzien?

De Afdeling bestuursrechtspraak…

WetgevingWet algemene bepalingen omgevingsrecht
JurisprudentieABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum08-12-2016
Nummer2016/0896