Sign. - Ondanks glijclausule was bij aandelenverkoop sprake van verkapte winstuitdeling


De redactie stipt Hof Den Bosch 11 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2029 aan waarin het hof in hoger beroep heeft geoordeeld dat aan de ter zake van de levering overeengekomen glijclausule geen werking toekomt, nu – gelet op het grote verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de koopsom van de aandelen – het hier gaat om een verkapte winstuitdeling aan de (middellijk) enig aandeelhouder.

Redactie, FBN 2017(9) 37

Verder lezen
Terug naar overzicht