Sign. - Ondernemingskamer benoemt deskundigen om de waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V. te bepalen


 

Op 4 maart 2013 heeft de minister van Financiën aan de bezitters van de effecten en vermogensbestanddelen in SNS Reaal NV en SNS Bank NV een aanbod tot schadeloosstelling gedaan van € 0,00. gelijktijdig heeft hij de Ondernemingskamer verzocht de schadeloosstelling overeenkomstig het aanbod vast te stellen. De Ondernemingskamer heeft op 11 juli 2013 geoordeeld dat het aannemelijk is dat het aanbod tot schadeloosstelling geen volledige vergoeding vormt van de door de onteigende effectenbezitters geleden schade en heeft besloten een hogere schadeloosstelling vast te zullen stellen. Daartoe heeft de Ondernemingskamer besloten deskundigen te benoemen, maar niet voordat de partijen in het geding zich over deze te benoemen deskundigen en de vraagstelling aan hen hebben kunnen uitlaten. De schrijver bespreekt de beschikking van de Ondernemingskamer die met name interessante inzichten biedt in de maatstaf die gehanteerd wordt voor de schadeloosstelling en daarmee ter bepaling van de werkelijke waarde van een onteigend vermogensbestanddeel of effect, zoals geformuleerd in de Interventiewet.

 

(Bb 2013, nr. 18, p. 173, mr. drs. M.A.R.T. Dorresteijn)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht