Sign. - Onderscheid m/v bij deelname pensioenregeling gerechtvaardigd


Een lerares bouwde tot 1991, in tegenstelling tot mannelijke collega’s, geen pensioen op. De CGB (oordeel 2004-27) oordeelt dat het beleid van werkgever, inhoudende dat een bepaald soort docenten op een afdeling geen pensioen opbouwt, significant meer vrouwen dan mannen trof, dus indirect onderscheidend op grond van geslacht, en bovendien niet objectief gerechtvaardigd was. De kantonrechter acht de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering verjaard. Het hof verwerpt het beroep op verjaring maar komt dankzij een andere indeling in docentgroepen dan de CGB tot de bevinding dat niet significant meer vrouwen werden veroordeeld en wijst de vordering af.

(Hof Leeuwarden 27 januari 2009, LJN BH3143) 

Verder lezen
Terug naar overzicht