Sign. - Onderzoek korte termijngedrag Nederlandse institutionele beleggers


 

Er bestaat geen publiek raadpleegbaar register waaruit kan worden afgeleid hoe lang beleggers hun aandelen in beursvennootschappen houden. Wetenschappelijke studies naar de duur van het aandeelhouderschap zijn bovendien schaars. Het recente onderzoek van hoogleraren De Roon en Slagter naar de Nederlandse deelnemingen van een aantal vooraanstaande pensioenfondsen en vermogensbeheerders in de periode tussen 2000 en 2011 is dan ook interessant. Over dit onderzoek is op 7 maart 2013 door Eumedion een rondetafelbijeenkomst met beleggers, wetenschappers en commissarissen gehouden. De schrijver bespreekt kort de uitkomsten van het onderzoek en probeert deze te duiden. Voor de onderzochte institutionele beleggers lijkt bevordering van de houdtermijn van de aandelen, bijvoorbeeld door de introductie van een loyaliteitsstemrecht, niet erg nuttig. Veel zinvoller lijkt het om te bevorderen dat meer van deze langetermijnaandeelhouders werkelijk betekenisvolle betrokkenheid tonen bij de onder neming en zo tegendruk geven aan mogelijke tegengestelde krachten.

 

(Ondernemingsrecht 2013, 106, mr. W. Kuijpers)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht