Sign. - Onderzoek naar plaatsing negenjarig kind in buitenland door BJZ Rotterdam


De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het handelen van Bureau Jeugdzorg (BJZ) Rotterdam gedurende de begeleiding van een negenjarig kind in de periode 2008-2010. Gedurende deze periode was het kind op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) geplaatst bij een particuliere zorgaanbieder in Portugal. De indicatie voor de te verlenen zorg was afgegeven door BJZ Rotterdam.
Het onderzoek van de Inspectie heeft zich gericht op de vraag of BJZ Rotterdam zorgvuldig heeft vastgesteld welke zorg het kind nodig had en of de ingezette zorg ook daadwerkelijk het belang van een onbedreigde ontwikkeling van het kind heeft gediend en ook aansloot bij de behoefte.
Het eindoordeel van de Inspectie luidt dat BJZ Rotterdam weliswaar zorgvuldig heeft vastgesteld welke zorg het kind nodig had, maar dat zij vervolgens stappen heeft ondernomen die niet tegemoetkwamen aan de zorgbehoefte van het kind. Deze benadering bracht zelfs dusdanige risico's met zich mee dat de onbedreigde ontwikkeling van het kind eerder in gevaar kwam dan dat eventuele dreiging werd verminderd of weggenomen.
BJZ Rotterdam had vastgesteld dat bij het kind sprake was van een ernstige, complexe problematiek, waarvoor zorg en behandeling in een GGZ-instelling noodzakelijk waren. Vanwege de lange wachtlijsten bleek op korte termijn geen opname mogelijk in een GGZ-instelling. Vandaar dat werd gezocht naar een vorm van overbruggingszorg die gefinancierd kon worden via een PGB.
Op advies van BJZ Rotterdam werd het kind geplaatst in een particulier zorgproject in Portugal, zonder dat duidelijkheid bestond over de daarmee samenhangende risico's, de kwaliteit van de zorg en de mogelijkheid van behandeling. Tijdens het tweejarig verblijf van het kind in Portugal heeft BJZ…

Verder lezen
Terug naar overzicht