Sign. - Onderzoek uit eigen beweging naar de gelijke beloning van mannen en vrouwen in algemene ziekenhuizen


De CGB heeft een onderzoek uit eigen beweging uitgevoerd naar de gelijke beloning van mannen en vrouwen bij de algemene ziekenhuizen in Nederland. Door de toepassing van niet neutrale beloningsmaatstaven (i.e. een maatstaf die (op zichzelf genomen of in zijn toepassing) geen zakelijke relatie heeft met de waarde van de arbeid en dus niet rechtvaardigend kan zijn voor een geconstateerd verschil in beloning) maken de werkgevers in de algemene ziekenhuizen in 43% van de onderzochte maatmanvergelijkingen onderscheid op grond van geslacht. Daarvan is 67% ten nadele van een vrouw en 33% ten nadele van een man. Door de toepassing van niet neutrale beloningsmaatstaven ontstaat per saldo ten nadele van vrouwen een niet gerechtvaardigd beloningsverschil tussen mannen en vrouwen. Gelet op deze bevindingen spreekt de CGB als haar oordeel uit dat de algemene ziekenhuizen bij de beloning stelselmatig verboden onderscheid maken op grond van geslacht, ten nadele van vrouwen. De CGB formuleert ter remedie een negental aanbevelingen.

(CGB 21 april 2011, oordeel 2011-54)

(CGB 21 april 2011, oordeel 2011-54)

Verder lezen
Terug naar overzicht