Sign. - Oneerlijke handelspraktijken


Eisers stellen dat Cash & Property (voorheen Villamax BV) en toenmalig bestuurder Brink hen hebben misleid zoals bedoeld in art. 6:194 BW en daarmee een onrechtmatige daad hebben gepleegd. Brink heeft eisers voorgehouden dat zij gebruiksrechten in een specifieke bungalow zouden verkrijgen. Dit is echter niet gebeurd. Als eisers ervan op de hoogte waren geweest dat zij hun gebruiksrecht niet konden uitwinnen, waren zij niet tot aankoop daarvan overgegaan. Voorts is hen voorgehouden dat zij hun ingelegde geld 100% zouden terugkrijgen. Het geld is niet belegd in vastgoed. Villamax heeft geen onroerend goed, dit in tegenstelling tot de gevoerde communicatie. De rechtbank overweegt dat art. 6:194 BW gaat over een misleidende mededeling die onrechtmatig is jegens een ander die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf. Eisers zijn allen consumenten. Art. 6:194 BW is daarom niet van toepassing. De rechtbank overweegt onder aanvulling van rechtsgronden dat consumenten een beroep kunnen doen op art. 6:193b BW over oneerlijke handelspraktijken. De stellingen van eisers lijken meer specifiek te doelen op de misleidende handelspraktijk genoemd in art. 6:193c BW of de misleidende omissie genoemd in art. 6:193d BW. Indien een vordering wordt ingesteld ingevolge deze artikelen, rust op grond van art. 6:193j BW op de handelaar de bewijslast ter zake van de materiële juistheid en volledigheid van de informatie die hij heeft verstrekt. Bij vrijwel alle overeenkomsten is een bijlage gevoegd die verwijst naar een specifiek benoemde woning. In de overeenkomsten staat dat Villamax steeds eigenaar zal zijn van de woningen. Dit tezamen wekt de indruk…

Verder lezen
Terug naar overzicht