Sign. - Ongelijkheid tussen aandeelhouders


Hoewel beide aandeelhouders ieder 50% van de aandelen in de moedervennootschap houden, is sprake van een ongelijkheid tussen de aandeelhouders doordat de ene aandeelhouder (belanghebbende) tevens enig bestuurder is van de moedervennootschap en de andere aandeelhouder (verzoekster) aanvankelijk in een ondergeschikte verhouding tot de dochtervennootschap stond en thans geen functie meer heeft. In die omstandigheden rust er op de aandeelhouder in zijn hoedanigheid van (indirect) bestuurder van de moederen dochtervennootschap een bijzondere zorgplicht die meebrengt dat aan verzoekster op ruimhartige en controleerbare wijze openheid van zaken wordt gegeven over kwesties die de moeder- en dochtervennootschap raken. Daarnaast bestaat er een ondoorzichtige relatie tussen de moederen dochtervennootschap en een derde, aan de bestuurder gelieerde vennootschap. Voorts is aan de bestuurder-aandeelhouder een hogere managementfee uitgekeerd dan in voorgaande jaren zonder dat hieraan, anders dan de statuten voorschrijven, een aandeelhoudersbesluit ten grondslag lag. Een onderzoek wordt bevolen naar het beleid en de gang van zaken van de moeder- en dochtervennootschap. Bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een onafhankelijke persoon tot commissaris van de vennootschappen benoemd. (Hof Amsterdam (OK) 21 juni 2011, ARO 2011/104, A&R Markering Holding BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht