Sign. - Ongeschreven regels of wetgeving? Het onderschatte belang van de zelfevaluatie voor bestuur en toezicht


De schrijfster schetst allereerst de totstandkoming van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht en gaat daarbij vooral in op de amendementen ten aanzien van het maximum aantal toezichthoudende functies en de evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen. Deze amendementen hebben veel kritiek gekregen en reparatiewetgeving was nodig om een deel van de kritiek weg te nemen. Vervolgens stelt de schrijfster de vraag of wetgeving wel de juiste weg is om te komen tot een meer effectief bestuur en toezicht. Dit kan ook op andere manieren worden afgedwongen: ongeschreven regels, niet in de wet verankerde gedragscodes of reglementen en de wel in de wet verankerde Corporate Governance Code. De schrijfster betoogt dat bij het bevorderen van de effectiviteit van bestuur en toezicht zelfevaluatie wellicht een grotere rol kan spelen dan wetgeving. Zij pleit voor het invoeren in de Corporate Governance Code van een verplichte externe evaluatie van het functioneren van commissarissen.
(Ondernemingsrecht 2012, 93, prof. dr. M. Lückerath-Rovers)

Verder lezen
Terug naar overzicht