Naar de inhoud

Sign. - Ongewenst gevolg ontkenning vaderschap (Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2016, C/18/159997 / FA RK 15-2787, niet gepubliceerd)

Uit het huwelijk tussen M en V zijn drie (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2014 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De juridische vader van M is X. M draagt ook de achternaam van X. Bij beschikking van 31 maart In 2015 heeft de rechtbank de ontkenning van het vaderschap van X gegrond verklaard. In juni 2015 verneemt M dat hij – door de ontkenning van het vaderschap van X – de geslachtsnaam van zijn moeder krijgt, met als gevolg dat zijn kinderen ook een andere geslachtsnaam zullen krijgen. De naamswijziging is door de gemeente nog niet geëffectueerd. M verzoekt de rechtbank te bepalen dat hij de geslachtsnaam X zal behouden; een naam die hij al 44 jaar draagt en waaronder hij bekend is bij vrienden, bekenden en relaties. Naamswijziging zal grote problemen opleveren, niet in het minst voor zijn bedrijf, waardoor financiële schade niet uitgesloten is. Daar komt bij, zo betoogt M, dat zijn kinderen niet op de hoogte zijn van een eventuele geslachtsnaamswijziging en dat ook V van mening is dat de kinderen de naam X moeten behouden. X stemt in met het verzoek van M. Ook is hij van mening dat de kinderen van M zijn naam mogen blijven dragen.

De rechtbank overweegt als volgt. De rechtbank heeft op 31 maart 2015 de ontkenning van het vaderschap van X gegrond verklaard. Deze beschikking is inmiddels in kracht van gewijsde gegaan. M is daardoor geconfronteerd met de rechtsgevolgen van die beschikking, te weten het verbreken van de familierechtelijke rechtsbetrekking met X en een naamswijziging ex artikel 1:5 BW, zodat hij de geslachtsnaam van zijn…