Sign. - Onjuiste administratieve verwerking beslag


Tussen partijen staat vast dat de betreffende rekeningcourantovereenkomsten geen of een beperkte debetstand toelieten, zodat op gedaagde de plicht rust om (eventueel na aanzegging van de bank) een ongeoorloofde debetstand aan te zuiveren. Dat op grond van de rekeningcourantovereenkomst op de bank een zorgplicht rust om te voorkomen dat een debetstand ontstaat, is door gedaagde niet onderbouwd. Het is – bij gebreke aan deze onderbouwing – aan gedaagde om te voorkomen dat een debetstand ontstaat. Een door derden onder de bank gelegd beslag kan niet aan de bank worden toegerekend en valt in de risicosfeer van gedaagde. Verder heeft de bank met haar brief van 30 juni 2009 (één dag na het gelegde beslag) gedaagde tijdig gewaarschuwd voor het gelegde beslag. Dat gedaagde deze brief pas op 4 juli 2009 heeft ontvangen, doet hieraan niet af. Dat de bank het beslag in eerste instantie onjuist heeft verwerkt, doet aan het voorgaande evenmin af, nu dit een interne administratieve vergissing betreft die onverlet laat dat de bank gedaagde tijdig heeft gewaarschuwd. De bank heeft geen wanprestatie gepleegd of onrechtmatig jegens gedaagde gehandeld. gedaagde stelt dat zijn bankrekening een "en/of"bankrekening betreft en het saldo aan zijn partner a toekomt. Op grond van de rekeningcourantovereenkomst hebben beide rekeninghouders bij een positief saldo een vorderingsrecht op de bank, dus zowel gedaagde als zijn partner a. In dit geval is derdenbeslag gelegd op het vorderingsrecht van gedaagde op de bank. Een dergelijk beslag is mogelijk en heeft in dit geval doel getroffen. Dat gedaagde en a onderling andere afspraken hebben gemaakt en dat a niet aansprakelijk is voor schulden van de voormalige vof…

Verder lezen
Terug naar overzicht