Sign. - Onrechtmatige concurrentie


Welten Detachering vordert een verklaring voor recht dat NIG BV onrechtmatig handelt door ex-werknemers van Welten die gebonden zijn aan een concurrentiebeding in dienst te nemen. Welten stelt dat gedaagde onrechtmatig handelt door haar personeel actief te benaderen, gebruik te maken van specifieke kennis met betrekking tot de ex-werkgever waarover een gewone concurrent niet beschikt en waartegen een ex-werkgever zich niet kan wapenen alsook door te profiteren van de wanprestatie van de ex-werknemers van Welten door deze werknemers in strijd met het concurrentiebeding in dienst te nemen en te detacheren bij relaties van Welten. Het in dienst nemen van ex-werknemers van Welten door gedaagde is niet onrechtmatig. Detacheren van ex-werknemers bij relaties van Welten is evenmin onrechtmatig. Profiteren van wanprestatie doet zich pas voor als de aangesproken partij weet of behoort te weten dat de wederpartij wanprestatie pleegt jegens een derde en er voorts sprake is van bijkomende omstandigheden. Aan tweede vereiste is niet voldaan. Actief benaderen werknemers hier niet onrechtmatig, geen stelselmatige benadering en geen aantasting van omzet. Geen sprake van specifieke kennis met betrekking tot de ex-werkgever waarover een gewone concurrent niet beschikt en waartegen een ex-werkgever zich niet kan wapenen. 

Rb. Amsterdam 13 augustus 2008, LJN BF3736

Verder lezen
Terug naar overzicht