Sign. - Onrechtmatigheid in de relatie aandeelhouder- crediteur


Een aandeelhouder kan op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk zijn voor de schade van de crediteuren van de vennootschap in wier kapitaal hij aandelen houdt. Hierbij gaat het meestal om aanzienlijke bedragen. Het is voor hem dan ook belangrijk om te weten onder welke omstandigheden hij het risico loopt onrechtmatig te handelen tegenover de crediteuren. De schrijver zet een aantal van die omstandigheden op een rij. (MvV 2012, nr. 5, p. 116, mr. M.W.H. van den Heuvel)

Verder lezen
Terug naar overzicht