Sign. - Ontbindende voorwaarde


Van Rijn heeft als bestuurder van De adelaar BV zodanig onzorgvuldig jegens Holsbergen gehandeld dat hem daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Hem kan in ernstige mate worden verweten dat hij in naam van de vennootschap een koopovereenkomst met Holsbergen is aangegaan terwijl hij op dat moment wist dat De adelaar niet aan haar verplichtingen zou gaan voldoen door het inroepen van de ontbindende voorwaarde, waarvan hij de vervulling grotendeels in eigen hand had, terwijl hij tevens wist of kon weten dat De adelaar geen verhaal zou bieden voor de door Holsbergen te lijden schade. Hij heeft onvoldoende gesteld voor het oordeel dat zijn handelwijze te rechtvaardigen zou zijn dan wel dat die handelwijze hem niet zou zijn toe te rekenen. Ook kan Van Rijn als bestuurder in ernstige mate worden verweten te hebben bewerkstelligd dat De adelaar de koopovereenkomst niet is nagekomen door als bestuurder van De adelaar een beroep op de ontbindende voorwaarde te doen, waardoor aan Holsbergen schade is berokkend.

(Hof Amsterdam 19 maart 2013, LJN CA1778, «JOR» 2013/199)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht