Sign. - Ontbinding


De Ondernemingskamer heeft eerder bij wijze van voorziening een bestuurder benoemd die ook het beheer van een aantal aandelen heeft. Deze bestuurder heeft ontheffing uit haar functies gevraagd. Verzoeksters hebben vervolgens ontbinding van de vennootschap verzocht. De Ondernemingskamer stelt vast dat de problemen binnen Königsberg en haar dochter niet zonder verder ingrijpen binnen afzienbare tijd zullen kunnen worden opgelost. De Ondernemingskamer concludeert dan ook dat de reeds getroffen voorzieningen niet toereikend zijn om aan het wanbeleid een einde te maken en dat in de gegeven omstandigheden ontbinding van Königsberg geboden is. Königsberg heeft geen werknemers in dienst en het is niet gebleken dat het openbaar belang zich tegen ontbinding verzet. Dat er "gerede aanwijzingen zijn voor (fiscale en financiële) onregelmatigheden die zijn gepleegd door Scherpenzeel en/ of Vloot", maakt dat niet anders. Voor zover die stelling juist zou zijn, kunnen ook tijdens een vereffening gevolgen aan die aanwijzingen worden verbonden. De Ondernemingskamer wijst het verzoek tot ontbinding toe onder gelijktijdige benoeming van een vereffenaar. De Ondernemingskamer is daarbij van oordeel, dat voorkomen moet worden dat een van de aandeelhouders nog de mogelijkheid zal hebben een naar het oordeel van de vereffenaar wenselijk besluit te blokkeren, ook voor zover het gaat om besluiten waarvoor op grond van de statuten een statutaire meerderheid is vereist. De Ondernemingskamer beveelt ambtshalve de overdracht ten titel van beheer van alle aandelen, behoudens telkens een per aandeelhouder, aan de vereffenaar. Als gevolg daarvan is blokkeren niet meer mogelijk, doch zullen de aandeelhouders wel de mogelijkheid behouden hun standpunt in een vergadering van aandeelhouders uiteen te zetten. De Ondernemingskamer ontheft de bestuurster van haar taken. Aangezien de ontbinding…

Verder lezen
Terug naar overzicht